Celkové, celkoroční náklady na ÚT bytu při změně příjemce služeb během roku 2017

Vložil FrJu1935, 15. Květen 2018 - 21:00 ::

Během účetního období r. 2017 měl majitel bytu do 14.9.2017 uzavřeny regulační ventily a součet náměrů u všech měřidel byl nulový. Přesto mu firma ENBRA naúčtovala spotřební složku ve stejné výši jako složku základní, s odůvodněním, že jinak by jeho náklady / m2 vyšly pod přípustnou minimální mez!

Já vlastním byt od 15.9.2017; můj podíl byl vypočten v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb., §5, odst. (6); avšak tím, že u původního majitele použila firma „svůj vlastní“ postup výpočtu, došlo k navýšení celkových, celoročních nákladů u bytu oproti standardnímu výpočtu pro jednoho majitele po celý rok až o 3452 Kč!

??? Je to správný postup ???

FrJu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak, 16. Květen 2018 - 12:40

  Pravděpodobně pro výpočet mají volbu 40% zákl. složky z celk. nákladů. Je-li zvolen podíl Zc z celk. nákladů Nc 40% (Zc = Nc * 0,4), pak při korekci dává Sni = Zni.
  Takže se nejedná o výmysl zpracovatele EMBRy ale o legitimní výsledek rozdělení nákladů na topení dle algoritmu vyhlášky! 

  Důkaz pro toho, kdo chce trochu prosvištit algebru:
  Zc = Nc * 0,4
  Sc = Nc * 0,6
  Zni= Pni * (Zc/Pc) = Pni / Pc * Zc 

  Nni=Pni * 0,8 * (Nc / Pc) = Pni / Pc * 0,8 * Nc = Pni / Pc * 0,8 * Zc / 0,4
  = 2 * Pni / Pc * Zc = 2 * Zni 

  Nni = 2 * Zni a Nni = Zni + Sni a z toho Sni = Zni 

  Zkratky dle přílohy č. 2 vyhlášky.

  Vložil FrJu1935, 16. Květen 2018 - 22:34

  Díky za odezvu; odkazujete však na algoritmus, který se použije, pokud příjemce služeb neumožní instalaci měřidel …, viz § 3, odst. (5), a to není náš případ!

  Vložil AsiTak, 16. Květen 2018 - 23:37

  jsem nepoužil pouze jsem převzal způsob označení uvedených údajů. Ten vztach je obecně platný viz příspěvek souvislosti II (dejte vyhledat!).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".