čekat s převodem do vlastnictví na NObčZ?

Vložil martl, 14. Červen 2013 - 19:46 ::

Zdravím, rád bych se zeptal, zda se domníváte, že je dnes pro bytové družstvo celkově výhodnější převést byty do vlastnictví ještě r. 2013, nebo čekat na r. 2014 a NObčZ, a proč. (Vím, že kolem statutu SVJ vzniklých před 2014 jsou a budou nejasnosti, krom toho ZVB a současný ObčZ obsahují četné nejasnosti, jeví se mi lepší počkat na NObčZ, ale nevím, zda mi neuniká něco, kvůli čemu by snad NObčZ sám o sobě představoval ještě horší možnost než současný stav.)

  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 14. Červen 2013 - 22:13

Martl,

nejdříve je dobré si odpovědět, zda je výhodnější družstevní bydlení nebo vlastnické bydlení v SVJ.

Opakovaně tu píšu, že družstevní bydlení je výhodnější pro ty, kteří chtějí „jenom bydlet“.

Pro osoby, které chtějí s bytem nakládat (prodat ho, pronajmout, dát do zástavy), je vhodnější forma vlastnická.

Novelou stavebního zákona se velmi omezila možnost modernizace domů spravovaných SVJ.

V SVJ se platí vyšší daň z nemovitosti.

V SVJ nemůžete prakticky ovlivnit obtěžující chování sousedů etc..

Teprve potom zkoumejte, zda je lepší převod před účinností NOZ nebo až po účinnosti NOZ.

Hezký den!

Pavel

Vložil martl, 14. Červen 2013 - 22:57

Děkuji za odpověď.

Ale v našem (nevelkém) družstvu mají družstevníci dle stanov právo na převod bytů do vlastnictví, když o něj zažádají, a víceří již se již jasně vyjádřili, že řekněme do roka byt do vlastnictví chtějí (mj. někteří chtějí svůj byt prodat). Snad počkají do příštího roku, ale o tom, že vznikne SVJ, je již rozhodnuto, jde jen o to, kdy, a na to, kdy je to výhodnější, jsem se také ptal.

Vložil lake, 15. Červen 2013 - 7:22

Pane martl,
jde pouze o to, jaký je obsah Prohlášení vlastníka budovy. Pokud vaše Prohlášení bude vloženo do katastru v době účinností zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dne 01.01.2014 a později), musí svým obsahem odpovídat všem ustanovením NOZ a budova se navěky změní na dům s jednotkami(2012). Později vzniklé SVJ(2012) bude společenstvím podle NOZ. To platí kogentně, bez ohledu na přání vlastníka budovy.

Pokud Prohlášení již bylo vloženo do katastru (nebo se tak stane do 31.12.2013), pak jde o Prohlášení podle ZoVB. Všechny jednotky v domě budou navěky jednotkami(1994), to jest půjde o majetek podle zákona č. 72/1994 Sb.

Podle mého názoru v takovém domě je vyloučen vznik SVJ(2012), tedy společenství podle zákona č.89/2012 Sb. (NOZ), protože k tomu chybí materiální základ: budova není rozdělena na jednotky(2012) podle NOZ a neexistují v ní vlastníci jednotek(2012) podle NOZ.

Pro všechna současná SVJ vzniklo nedůsledností zákonodárce právní vakuum, když zákon č. 72/1994 bude zrušen ke dni 01.01.2014, avšak právnická osoba SVJ(1994) není v novém Občanském zákoníku nikde zmíněna, ani v přechodových ustanoveních. Žádný automatický „přechod pod NOZ“ se tedy pro 52000 nynějších SVJ(1994) nekoná.

lake

Vložil martl, 15. Červen 2013 - 14:18

Děkuji i Vám.

Ale všechno, co píšete již vím (z valné části dík předchozí četbě jiných Vašich příspěvků). Moje otázka je jednoduchá: zda se Vám jeví výhodnější vytvořit SVJ(1994), nebo SVJ(2012) a proč.

Mně přijde celkově schůdnější udělat SVJ(2012), protože o statutu SVJ(1994) po 1. 1. 2014 není, pokud vím, úplný konsensus (vím, že Vy jasno máte, ale zda budou mít případné soudy stejný názor, není jisté). Krom toho ZVB plus současný ObčZ obsahují nejeden bod, v jejichž interpretaci se judikáty rozcházejí, dále musí prohlášení vlastníka dnes obsahovat takové nesmysly jako „popis vybavení jednotky“. Přijde mi jistější a méně problematické prohlášení zpracovat až dle NObčZ, ale ptám se, zde ten neobsahuje pro SVJ(2012) nějaká závažná skrytá úskalí, nejasnosti a sporné body, o nichž dosud nevím.

Vložil Dušan, 15. Červen 2013 - 14:28

U (starých) SVJ tj. v případech, že Prohlášení již bylo vloženo do katastru (nebo se tak stane do 31.12.2013) se má podle podle prof. Eliáše (http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias) a Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (http://www.portalsvj.cz/…063-podle-ms) postupovat jinak než uvádí Lake.

Podle nich se budou stará SVJ řídit až na výjimky NOZ, konkrétně podle § 3 041 a násl. Cituji část § 3041 – Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti…

Vzhledem ke změně věcné podstaty jednotky má na převod vlastnického práva k jednotkám vzniklých před účinností NOZ po účinnosti NOZ dopadat i nadále zákon o vlastnictví bytů jednak z hlediska předmětu převodu vlastnického práva (budou převáděny jednotky vymezené dosavadním zákonem o vlastnictví bytů), jednak z hlediska povinných náležitostí smlouvy stanovených zákonem o vlastnictví bytů (pokud jde o označení předmětu převodu a další náležitosti předepisované v § 6 zákona o vlastnictví bytů). K transformaci na (nové) jednotky vymezené NOZ by došlo teprve tehdy, pokud by vlastníci jednotek změnili prohlášení dle § 1169 NOZ. Z toho důvodu po nabytí účinnosti NOZ povede katastr nemovitostí seznam jak jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, tak jednotek vymezených podle NOZ.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".