Bezpečnost a konstrukce výtahu

Vložil Ondrasik, 21. Listopad 2018 - 10:55 ::

Dobrý den

Chtěl bych se zeptat, popřípadě se ujistit na téma bezpečnosti při užívání a konstrukci výtahů. Výtahy mají přes 40tech. norem a není jednoduché se všemi probírat. V bytovém domě, kde jsem vlastníkem jednotek zkonstruoval jiný vlastník „nákladní výtah“ ve společných prostorách domu bez souhlasu ostatních vlastníků. Výtah je na zahradě u venkovní zdi domu a jeho konstrukce se sestává z vodících lyžin a nákladní plošiny tažené elektromotorem připevněným na konstrukci v horní části. Konstrukce je dokonce postavena tak, že plošina jezdí nad vedlejším vchodem do domu, takže pokud bych tento vchod chtěl použít, musím pod plošinou projít!! Chtěl bych teď znát konkrétní požadavek na bezpečnost (téma jako je černá stavba, dotčená vlastnická práva atd. teď nechme stranou). Tento výtah evidentně ohrožuje zdraví a život ostatních osob. Je to tak, že výtah, ať je jakýkoli, musí být umístěn ve výtahové šachtě, nebo musí být oplocený(pokud by se ho jeho stavitel snažil uhrát na vybavení staveniště)?? Děkuji za odpovědi, pokud bude potřeba podrobnější info, rád doplním.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VÝTAHY SERVER -..., 13. Únor 2019 - 11:34

  Dle vašeho popisu se nejedná o „výtah který je trvalou součástí budovy“ a proto jakékoliv porovnávání požadavků na bezpečnost takových výtahů s nějakou plošinou není relevantní. Pravděpodobně se tedy jedná o „stavební výtah“ či „plošinu“, zkrátka dočasné zařízení určené pro stavební práce. I tyto zařízení však mají své normy, podléhají požadavku na revizi (min. elektro) a jejich používání musí být bezpečné pro své okolí. Asi nejlepší by nyní bylo aby majitel domu (tedy SVJ) poslal tomuto svému členovi doporučený dopis ve kterém ho písemně vyzve k předložení důvodu instalace a všech podkladů k zařízení které je bez jeho souhlasu(!) používáno na jeho(!) domě. Pokud obdržíte písemnou odpověď, budete mít jasné informace (se kterými můžete dále pracovat) a pokud ne zbývá vám již jen nahlédnout do smlouvy SVJ, části „řešení sporů“. Tam kde není dohoda se bez soudu asi neobejdete.

  Vložil Ondrasik, 17. Leden 2019 - 10:28

  Situace s výtahem dopadla po kontrole stavebního úřadu následovně: Stavební úřad neshledal žádné porušení stavebního zákona, konstrukci posoudil jako stavební výtah pro plánovanou rekonstrukci podkroví a jelikož z jeho pohledu nebyla dotčena nosná konstrukce, dále ho tato věc nezajímá. Bezpečnost tohoto výtahu ho nezajímá, způsob provozu tohoto výtahu ho nezajímá. Úředník se vyjádřil v tom smyslu, že by ho musela zajímat bezpečnost každého lešení nebo výtahu ve městě a to není jeho problém. Jelikož je dům v památkové rezervaci, byl vyzván stavebník, aby dodal na odbor Památkové péče dokumentaci rekonstrukce, na základě které bude vydáno závazné stanovisko. Ve výzvě nebyl stanoven žádný časový rámec do kdy má být dokumentace dodána. „Stavební výtah“ tedy stojí a je pravidelně v provozu, odbor Památkové péče čeká na dokumentaci, která nikdy nebude dodána a nemá právní možnost ji vyžadovat, natož do nějakého konkrétního termínu, to má jen Stavební úřad a toho to „nezajímá“. Stavebník se vyjádřil, že tuto „rekonstrukci“ může dělat klidně 30let! V podstatě bych mohl na základě výše uvedeného postavit pod okno do x tého patra lešení s plošinou, kterou bych zajistil jako balkón, při kontrole bych zástupci stavebního úřadu sdělil, že je to stavební lešení pro rekonstrukci oken, dokumentaci bych nikdy nedodal a tento „balkón“ nechal na místě a užíval v podstatě navždy, protože stavební úřad to „nezajímá“! Nějaká možnost, jak se výtahu zbavit kromě soudního řízení??

  Vložil Pozorovatel, 21. Listopad 2018 - 12:32

  Zdvihací zařízení či výtahy musejí mít schválení a to bud typizované ( typicky různé LPG přestavby) nebo individuální. My máme výtahy KONE. Jeden byl v době montáže homologán pro celou Evropu a obdrželi jsme příslušné certifikáty a výtah byl uveden do provozu hned. Druhý byl čerstvě vyvinut v KONE a ani KONE jej nemohlo uvést u nás do provozu dokud neobdržel schválení od Strojírenského zkušebního ústavu v Brně. A bez toho schválení nelze výtah provozovat. https://www.szutest.cz/…ci-zarizeni/

  Vložil Pozorovatel, 21. Listopad 2018 - 12:32

  Zdvihací zařízení či výtahy musejí mít schválení a to bud typizované ( typicky různé LPG přestavby) nebo individuální. My máme výtahy KONE. Jeden byl v době montáže homologán pro celou Evropu a obdrželi jsme příslušné certifikáty a výtah byl uveden do provozu hned. Druhý byl čerstvě vyvinut v KONE a ani KONE jej nemohlo uvést u nás do provozu dokud neobdržel schválení od Strojírenského zkušebního ústavu v Brně. A bez toho schválení nelze výtah provozovat. https://www.szutest.cz/…ci-zarizeni/

  Vložil Ondrasik, 21. Listopad 2018 - 19:10

  Děkuji za odpověď i za odkaz. Přesto by mne zajímalo, jak je to s šachtou nebo s oplocením.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Listopad 2018 - 18:02

  Žádné zařízení nemůže fungovat bez kolaudačního rozhodnutí. Stavební úřad k tomu požaduje doklady, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Tedy to neposuzujete Vy, ale oprávněná osoba. To platí i pro přestavbu stávajícího zařízení pokud se nejedná jen o opravu, kterou se technicky nemění původní schválené dílo.

  Vložil Pozorovatel, 21. Listopad 2018 - 20:22

  Nemusí to být ani v šachtě ani oplocené. Musí to splnit shodu s technickými evropskými normami a obdržet od nezávislého orgánu prohlášení o shodě. Evropská značka CE. Ta je udělena pokud podmínky výrobce splní, jak se s tím konstrukčně vypořádá je jen jeho věc.Může to mít třeba ve skle.

  Vložil Ondrasik, 17. Leden 2019 - 12:10

  Situace s výtahem dopadla po kontrole stavebního úřadu následovně: Stavební úřad neshledal žádné porušení stavebního zákona, konstrukci posoudil jako stavební výtah pro plánovanou rekonstrukci podkroví a jelikož z jeho pohledu nebyla dotčena nosná konstrukce, dále ho tato věc nezajímá. Bezpečnost tohoto výtahu ho nezajímá, způsob provozu tohoto výtahu ho nezajímá. Úředník se vyjádřil v tom smyslu, že by ho musela zajímat bezpečnost každého lešení nebo výtahu ve městě a to není jeho problém. Jelikož je dům v památkové rezervaci, byl vyzván stavebník, aby dodal na odbor Památkové péče dokumentaci rekonstrukce, na základě které bude vydáno závazné stanovisko. Ve výzvě nebyl stanoven žádný časový rámec do kdy má být dokumentace dodána. „Stavební výtah“ tedy stojí a je pravidelně v provozu, odbor Památkové péče čeká na dokumentaci, která nikdy nebude dodána a nemá právní možnost ji vyžadovat, natož do nějakého konkrétního termínu, to má jen Stavební úřad a toho to „nezajímá“. Stavebník se vyjádřil, že tuto „rekonstrukci“ může dělat klidně 30let! V podstatě bych mohl na základě výše uvedeného postavit pod okno do x tého patra lešení s plošinou, kterou bych zajistil jako balkón, při kontrole bych zástupci stavebního úřadu sdělil, že je to stavební lešení pro rekonstrukci oken, dokumentaci bych nikdy nedodal a tento „balkón“ nechal na místě a užíval v podstatě navždy, protože stavební úřad to „nezajímá“! Nějaká možnost, jak se výtahu zbavit kromě soudního řízení??

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".