AML aplikace na městské byty

Vložil AML (bez ověření), 10. Květen 2019 - 14:23 ::

Poradí někdo, jak řešit situaci, kdy asi 35 % bytů v našem domě vlastní město, koho zapsat do evidence skutečných majitelů? Když vyplňujete formulář, je nutné vyplnit osobní údaje výboru SVJ, nebo spíše rady města? Ajak získat jejich souhlasy?

  • AML

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 10. Květen 2019 - 14:48

AML,

podle níže uvedeného článku z Portálu o bydlení by to mohl být analogicky statutární orgán SVJ, nikoliv primátor/starosta, rada či zastupitelstvo ob­ce.

"Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob 20.11.2018

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti zbylá ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, označovaného někdy také jako AML zákon.

Ustanovení vstupující v účinnost uvedla v život tzv. evidenci skutečných majitelů právnických osob, která slouží k evidenci fyzických osob, které mají faktický či právní vliv na právnickou osobu povinnou tyto fyzické osoby do evidence nahlásit. Do evidence mají přístup vybrané orgány státní moci včetně obcí při provádění kontroly v oblasti čerpání dotací, nikoliv však v otázkách spojených s veřejnými zakázkami, jako tomu je na Slovensku.

Společně s povinností zapsat do evidence údaje o fyzických osobách s vlivem na právnickou osobu vznikla ale také otázka, kdo bude zapsán v případě právnických osob vlastněných či zřizovaných obcemi. Jedná se o starostu, radní, či statutáry povinné právnické osoby? Fyzickou osobu coby vlastníka u takové právnické osoby určit nelze a všichni jmenovaní mohou vykonávat faktický vliv na takový subjekt.

Ministerstvo spravedlnosti, jakožto gestor zákona, k věci na webu https://issm.justice.cz/…ne-informace uvádí následující: „V případě právnických osob veřejnoprávní povahy se lze domnívat, že u některých z nich je identifikace skutečného majitele ve smyslu materiální definice z principu nemožná. V případě subjektů existujících a fungujících ve veřejném zájmu se tedy typicky zapíše jako skutečný majitel člověk, který je členem (či zástupcem člena – právnické osoby) statutárního orgánu dané osoby.“

Dle slov Ministerstva spravedlnosti lze pro praxi vyvodit následující odpověď: Právnické osoby vlastněné či zřizované obcí zapíší do evidence skutečných majitelů svého ředitele v případě příspěvkové organizace, jednatele v případě společnosti s ručením omezeným či například představenstvo u akciové společnosti.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Pro úplnost lze uvést, že zápis skutečného majitele nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku.

Více informací též zde

Zdroj: Marius Svoboda, SMO ČR"

Hezký den!

Pavel

Vložil VN (bez ověření), 10. Květen 2019 - 14:31

Jinak za dům je zodpovědný výbor SVJ , nikoliv Rada města…

Vložil Pavel, 10. Květen 2019 - 14:47

VN,

v případě SVJ je to pouhá buzerace.

Nicméně podléhá sankci viz zákon 251/2016 Sb., § 9/2/a/2 a § 9/3/a. Informaci na stránkách MS, že v současné době není žádná přímá sankce, nelze věřit.

Do konce roku 2019 má být novela AML zákona, která má sankce zvýšit a z neveřejné evidence udělat veřejnou evidenci.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".