Akualizace stanov

Vložil Dana Prokopová, 5. Leden 2011 - 14:16 ::

V souvislosti s novelou zákona č.72/1994 Sb. předpis č. 371/2004 Sb. a č. 151/2006 Sb. jsme povini upravovat naše schválené stanovy ve čl. VII, bod 14. ( Shromáždění )? Pokud bychom se drželi tímto nařízením vlády mohlo by se v naše SVJ stát, že bez vědomí – účastí vlastníků bude rozhodnuto bez o nás. Jsem povina s touto aktualizací stanov souhlasit, k přijetí usnesení o aktualizaci stanov je zapotřebí účast všech členů SVJ. Je možné, aby si výbor sehnal plné moci od odstatních vlastníků a mohl za tyto vlastníky takto hlasovat a tím by bylo shromáždění usnášenischop­né?Výbor za některé nepřítomné vlastníky hlasuje udělenou plnou mocí a tímto dochází nepřesnému – nepravdivému hlasování. děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 5. Leden 2011 - 15:20

  Paní Dano,

  Vaše starost o znění stanov je zcela zbytečná: pokud článek VII odst. 14 je obsahem odlišný od účinného znění § 11 odst. 5 zákona, je tato část stanov absolutně neplatná pro rozpor se zákonem. Pro hlasovací kvóra tedy již pět let platí to, co je obsaženo v zákoně, a to i bez vaší aktualizace.

  Nicméně jistě je vhodné, aby stanovy byly uvedeny v soulad se zákonnou úpravou i co se týká textu. Nemusí se tak stát „za účasti všech členů SVJ“, jak nesprávně píšete, nýbrž je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů na usnášeníschopném shromáždění, což činí 37.5% ze všech hlasů (§ 11 odst. 4 ZoVB).

  Vaší poznámce o plných mocích nerozumím. Právo nechat se zastoupit jinou osobou je zakotveno v Občanském zákoníku. Je pouze na rozhodnutí zmocnitele zda popř. kým se nechá zastoupit. Jestliže zmocnitel není spokojen s tím, jak zmocněnec jeho jménem jednal, má možnost to uvést na pravou míru dodatečně, ovšemže bez zbytečného odkladu. Nevidím na tomto postupu nic nepřesného a už vůbec ne nepravdivého.

  lake

  Vložil Votočka, 5. Leden 2011 - 17:10

  nechci do toho kecat, pouze se domnívám, že 3/4 většina přítomných je jiné procento, než 37,5%. Anebo Lake ví, kolik je 100%.

  Aještě jedna drobnost – jde o § 11 odst. 4 nikoliv odst, 5.

  Votočka

  Vložil rivr, 7. Leden 2011 - 3:20

  cit. „…se domnívám, že 3/4 většina přítomných je jiné procento, než 37,5%…

  …můžete tedy poskytnout cennou radu a uvést kolik je tedy celkové minimální % pro změnu Stanov?
   rivr

  Vložil skočdopole (bez ověření), 8. Leden 2011 - 21:31

  To ti zde zodpověděl již LAKE, trubo

  Vložil Pavel, 5. Leden 2011 - 14:37

  Paní Prokopová,

  doporučuji si přečíst ZoVB alespoň do § 16, tím se vyhnete zbytečným otázkám a osočování Vašeho výboru.

  " k přijetí usnesení o aktualizaci stanov je zapotřebí účast všech členů SVJ."

  Nepravda. Schvalování změn stanov je upraveno v § 11/4 na 3/4 většinu přítomných hlasů.

  „Výbor za některé nepřítomné vlastníky hlasuje udělenou plnou mocí a tímto dochází nepřesnému – nepravdivému hlasování.“

  Nepravda. Udělení plné moci je právo dle ObčZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Deleted1, 7. Leden 2011 - 11:23

  Paní Prokopová a jak by to bylo, pravdivé nebo nepravdivé hlasování, kdyby Vám osobně dali vlastníci plnou moc na 25 % hlasů? Což je možné a Vy byste hlasovala za ně? I kdyby bylo teoreticky přítomno 100 % vlastníků, nikdo by Vás nepřehlasoval. Nic Vám v tom nebrání. Ale o jakou změnu jde? Je to důležité? Jaro

  Vložil Dana Prokopová, 8. Leden 2011 - 21:10

  Co v případě, že máme ve svých schválených stanovách klazuli, že v případě změny stanov je nutný notář a ten při hlasování o změně stanov nebyl: jsou takové aktualizace stanov platné? A jednání podle takových aktualizovaných stanov se dá považovat za ? Výbor jedná podle takových upravených stanov.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 8. Leden 2011 - 21:36

  Paní Prokopová, jde Vám o to napravit situaci, nebo najít možnost, jak buzerovat výbor?

  Vložil Dana Prokopová, 9. Leden 2011 - 10:25

  Dobrý den , děkuji za dotaz . Jde mi o to napravit situaci, Výbor nás svým jednáním vede do záhuby a muže se stát, že o svuj byt přijdu jejich nehospodárným rozhodováním.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 9. Leden 2011 - 13:31

  Paní Dano, co vás vede k takovému závěru. Pokud by tato situace nastala přišli by o byt také členové výboru, nemyslíte? Aby rozhodovali v tomto smyslu museli by snad být „padlí na hlavu“.

  Vložil lake, 9. Leden 2011 - 13:05

  Paní Dano,

  jestliže od shromáždění, které se uskutečnilo bez povinné přítomnosti notáře, uplynula již lhůta 6 měsíců, nelze žádné z řádně přijatých usnesení napadnout soudně podle § 11 odst. 3 ZoVB.

  "(N)ení-li usnesení valné hromady, které nezakládá skutečnosti zapisující se do obchodního rejstříku, včas napadeno (…), jsou jeho případné vady, pro něž by jinak mohlo být prohlášeno neplatným, navždy zhojeny. To platí i v případě, že usnesení nebylo přijato v předepsané formě (např. notářského zápisu). "
  Čech, Petr a Pavela, Ľudovít . Právní povaha úkonů spojených s valnou hromadou (online) . http://pravniradce.ihned.cz/…nou-hromadou .

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".