15% daň z odměn výboru

Vložil simona, 27. Červenec 2017 - 18:01 ::

U odměn členů výboru SVJ do 10 000 Kč/měs.lze uplatnit srážkovou daň 15% (bez platby zdrav. a soc. pojištění) viz § 6 zák. 586/1992 o daních z příjmů. Vyplývá to s formulace a návaznosti jednotlivých odstavců § 6:

(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně,jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) …

Odstavec (1): Příjmy ze závislé činnosti jsou

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až c)

c) odměny členů statutárních orgánů ……

  • odměna výboru
  • daň (ze závislé činnosti)

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 28. Červenec 2017 - 5:58

Simono,

ustanovení o srážkové dani lze použít až od 1.1.2018.

Zdravotní se platí od 1 Kč.

Sociální se platí od 2 500 Kč/měsíc.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pavla P. (bez ověření), 26. Duben 2018 - 14:17

Dobrý den, pokud jsou odměny vyplácena 1× ročně, tak se celková suma vydělí 12 a pokud je pod 2500Kč/měsíc, tak se sociální neplatí nebo se to vztahuje pouze pro vyplácení 1× měsíčně?

Děkuji za odpověď

Pavla

Vložil Pavel, 26. Duben 2018 - 23:21

Pavlo,

nikoliv, platí jak jsem psal: „Sociální se platí od 2 500 Kč/měsíc.“

Vámi navržený postup odměn jednou ročně je značně prodělečný nejen na sociálním ale díky nesmyslné superhrubé výši mzdy i na dani z příjmů.

Hezký den!

Pavel

Vložil Marok (bez ověření), 31. Červenec 2017 - 12:11

Pane Pavle, potom mi prosím vysvětlete znění §6/4 jak uvádí Simona. Děkuji

Vložil Pavel, 3. Srpen 2017 - 19:15

Maroku,

Simona použila znění § 6/4 ZDP někdy z roku 2013.

Ale i kdyby dnes platilo toto historické znění § 6/4 ZDP, tak Simona provedla chybný výklad slov „příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až c)“. Když se jedná o příjmy plynoucí v „souvislosti“ tak to samozřejmě nejsou samotné odměny.

Běžně se jedná např. o příjmy plynoucí z prodeje různých komodit pod obvyklou cenou od zaměstnavatele. Tyto příjmy plynou v „souvislosti“ a zdaňují se jako samotná mzda či odměna.

V případě SVJ se může jednat např. o situaci, kdy se formálně stanoví nízká odměna za výkon funkce a vedle toho má člen výboru sníženou výši příspěvků.

Hezký den!

Pavel

Vložil René (bez ověření), 4. Srpen 2017 - 9:54

Pavle,

myslím, že Simona nechtěla opřít svůj výklad o bod d) odst. (1) § 6 tj. „příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti“ nýbrž o bod c) tj. „odměny členů statutárních orgánů“ a proto ho i označila zvýrazněným textem.

Zřejmě si ale nevšimla, že v odst. (4), který rovněž citovala

„(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně,jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) …“

není bod c) tj. „odměny členů statutárních orgánů“ vůbec uveden, protože tam je uvedeno podle odstavce 1 písm. a) a d). Ustanovení bodu c) by tam patřilo pouze v případě, že by místo „a) a d)“ bylo uvedeno „a)  d)“

Samozřejmě že máte navíc pravdu s tím, že Simona použila už neplatné znění zákona.

Vložil PetrSn. (bez ověření), 28. Červenec 2017 - 9:57

Pavle,

nevím proč by to mělo jít až od 1.1.2018, my tak jedem celé roky co jsem ve výboru, z odměny výboru se sráží 15%, plus platí zdravotní i sociální u toho kdo přesáhl hranici. A celé roky to tak podáváme FÚ a nikdy nic nenamítalo…

Petr

Vložil Pavel, 28. Červenec 2017 - 10:30

Petře,

doufám, že pouze používáte špatnou terminologii, jinak to „jedete celé roky“ špatně.

Sazba daně je u srážkové daně (zvláštní sazba daně) a u zálohové daně stejná.

Nicméně u zvláštní sazby daně je sražená daň konečnou částkou a již nemusíte podávat DPFO.

Zvláštní sazba daně se podle § 36/2/o ZDP použije u příjmů podle § 6/4 ZDP, kam do 31.12.2017 odměny členů volených orgánů nespadají.

Záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se vybírá podle § 38h ZDP. U většiny poplatníků pak nastává povinnost podat DPFO dle § 38g ZDP.

Od 1.1.2018 je novela, že do § 6/4 ZDP nově spadá jakýkoliv příjem nepřesahující za měsíc částku 2 500 Kč. Tj. pokud máte do této výše příjmy, již nemusíte jen z tohoto důvodu podávat DPFO, protože Váš příjem bude zdaněn zvláštní sazbou daně. To je celé.

Hezký den!

Pavel

Vložil Hanušová (bez ověření), 3. Květen 2018 - 8:10

Dobrý den, požádala jsem našeho „Správce“ SV o stanovisko v souvislosti s tímto příspěvkem, níže zasílám jejich odpověď. Je jejich stanovisko ohledně daně správné?

U odměn členů výboru společenství s jedná o odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu. U těchto odměn se vždy odvádí daň z příjmů fyzických osob, ale zálohová, nikoliv srážková.

  1. v případě, že je vyplácená odměna nižší, než 2.500 Kč hrubého (v hrubém příjmu je započtena i daň z příjmů 15 %) odvádí se z tohoto příjmu zdravotní pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele
  2. v případě, že je vyplácená odměna vyšší, než 2.500 Kč hrubého (v hrubém příjmu je započtena i daň z příjmů 15 %) odvádí se z tohoto příjmu vedle zdravotního pojištění ještě i sociální pojištění

    Z tohoto důvodu doporučuji, aby odměna předsedy nepřesahovala 2.500 Kč hrubého měsíčně, aby z ní nebylo nutné odvádět i sociální pojištění. Pak se to společenství prodraží a je s tím spojena poměrně obsáhlá agenda.

Vložil Pavel, 3. Květen 2018 - 8:47

Paní Hanušová,

platí, co jsem napsal. Uváděl jsem příslušná ustanovení ZDP. Od 1.1.2018 je zkrátka novela.

Pokud jste se zeptala vlastními slovy, tak Váš správce ještě nepochytil novelu.

Pokud jste Vašemu správci zaslala můj příspěvek a on odpověděl jak odpověděl, tak je to vážnější, když dostane argumenty a přesto si dále vede svou.

Váš správce se mýlí i ohledně hranice pro odvod sociálního. Ta hranice není 2 500 Kč ale 2 499 Kč/měsíc. Ta 1 Kč má zásadní rozdíl pro odvod sociálního.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".