§ 1180 odst.2

Vložil TN. (bez ověření), 6. Březen 2019 - 11:44 ::

Koukám, že soudruzi z novely NOZ nevypustili odst. 2 § 1180, ač v prvotní variantě vypuštěn byl.

Patrně na předkladatele sestoupil duch svatý a vysvětlil jim, co znamenají „příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje“. Jako kdyby aspoň tento nesmysl nemohli přeformulovat.

Těšil jsem se na jedno z mála pozitiv novely, že vypadne § 1180/2 a zase nic.

Tak snad za 10 let.

BYLO:

§ 1180

(1) Nebylo- li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží- li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

BUDE:

§ 1180

(1) Vlastník je dnotky přispívá na správu domu a poze mku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, ze jména se zřetelem k povaze, rozmě rům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučné mu užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  • NOZ § 1180
  • Novela NOZ 2020

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Evča (bez ověření), 9. Březen 2019 - 0:51

A vám odst.(2) vadí? A proč? Co je na něm nesmyslného? Snad jedině to, kdyby ho opravdu novelou zrušili :-)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".