§ 1180 odst.2

Vložil TN. (bez ověření), 6. Březen 2019 - 11:44 ::

Koukám, že soudruzi z novely NOZ nevypustili odst. 2 § 1180, ač v prvotní variantě vypuštěn byl.

Patrně na předkladatele sestoupil duch svatý a vysvětlil jim, co znamenají „příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje“. Jako kdyby aspoň tento nesmysl nemohli přeformulovat.

Těšil jsem se na jedno z mála pozitiv novely, že vypadne § 1180/2 a zase nic.

Tak snad za 10 let.

BYLO:

§ 1180

(1) Nebylo- li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží- li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

BUDE:

§ 1180

(1) Vlastník je dnotky přispívá na správu domu a poze mku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, ze jména se zřetelem k povaze, rozmě rům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučné mu užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  • NOZ § 1180
  • Novela NOZ 2020

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Evča (bez ověření), 9. Březen 2019 - 0:51

A vám odst.(2) vadí? A proč? Co je na něm nesmyslného? Snad jedině to, kdyby ho opravdu novelou zrušili :-)

Vložil Dudekk (bez ověření), 28. Březen 2019 - 20:25

Vám připadá normální platit orgánům osoby, která spravuje toliko společné části a pozemek, aby na její odměňování vlastník přispíval jinak než právě podle spoluvlastnického podílu? Mně ano. Podle ZoVB to byly náklady na správu domu a pozemku. A k dalšímu by se také dalo logicky argumentovat.

SVJ spravuje společné části domu a pozemek, náklady na jeho provoz by měli nést vlastníci také podle spoluvlastnického podílu. Váhu hlasu mají vlastníci vždy podle spoluvlastnického podílu, taky se jim váha nemění podle toho, o čem se rozhoduje. Pokud by se tedy schvalovala výše odměn voleným orgánům, měl by mít každý vlastník (jednotka) stejnou váhu hlasu. Proč tomu tak ale není? Divné.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".