Vložil lake, 1. Květen 2011 - 13:48

Právo na ochranu osobních údajů i právo na informace jsou dva rovnocenné, ústavou chráněné principy. Ani jeden z nich nemůže být jednostranně upřednostněn.

Takže právo na informace v SVJ jde ještě dále: je možné, aby SVJ zveřejnilo jména neplatičů v tisku nebo na nástěnce či na veřejně přístupném webu. ÚOOÚ tento výklad zákona přiznal ve svém stanovisku č. 5/2009 „Zveřejňování osobních údajů v médiích“. Plný text stanoviska ÚOOÚ je zde: http://www.uoou.cz/…o_2009_5.pdf .

K tomu viz nedávná diskuse na tomto portálu: http://www.portalsvj.cz/…obnich-udaju

Ouředníci ÚOOÚ ještě ten obrat nestačili strávit, a tak např. ve vyjádření z 5.10.2010 tvrdí příslušný referent obecně:
„Zveřejnit nebo zpřístupnit tyto údaje i osobám jiným než oprávněným, např. jejich vyvěšením na domovní vývěsce, ke které mají přístup i osoby jiné než oprávněné, lze pouze se souhlasem subjektů údajů (dlužníků).“
Zapomněl k tomu dodat, že to neplatí pro všechny shromažďované údaje: informace o neplatičích a o výši dluhu lze zveřejňovat. Ouředníci ÚOOÚ potřebují čas, stále nevzali stanovisko Ústavního soudu za své. 

Zveřejnění jmen neplatičů nájemného v tisku nepovažuje Nejvyšší soud za porušení zákona, nýbrž naopak za „poměrně rozšířenou formu veřejné kritiky“ (rozsudek NS ze dne 31.01.2008, sp.zn. 30 Cdo 4613/2007).

O rozsudku NS se více dočtete zde: http://www.portalsvj.cz/…-rozuctovani#… .

I právo na zveřejnění dlužníka však má svá omezení:

  • Musí jít o zveřejnění pravdivého údaje.
  • Musí jít o zveřejnění, které má za cíl chránit oprávněný zájem zpracovatele údajů (SVJ) – cílem tedy má být přimět dlužníka k zaplacení, nikoliv jen „způsobit mu veřejně ostudu“.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.