Vložil lake, 31. Říjen 2010 - 15:37

Paní Borovičková,

Jak postupovat, pokud se jeden vlastník rozhodne vyměnit funkční bytové zvonky za modernější, aniž se dohodne se všemi vlastníky?
Takže soused zvelebil společný majetek (technické zařízení domu), avšak
(a) nejednalo se o náklad na nutnou opravu či údržbu,
(b) práci provedl bez souhlasu a bez předchozího projednání s ostatními spoluvlastníky.
Jestliže investující spoluvlastník vynaložil náklad na společnou věc bez souhlasu ostatních spoluvlastníků a nejedná se o náklad na nutnou opravu či údržbu, pak má právo na vydání bezdůvodného obohacení v dvouleté promlčecí lhůtě podle § 107 občanského zákoníku, která počíná plynout až od okamžiku zániku podílového spoluvlastnictví.
To znamená, že teprve v okamžiku, kdy soused prodá svou jednotku, může po vás ostatních požadovat zaplatit částku, o kterou jste se obohatili tím, že vám zanechává zvonky novější než byly původní. Tato částka bude pochopitelně nižší než náklad, za který byly zvonky nově pořízeny. Totéž by platilo pro dlažbu.
Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 1870/2007.
--------------------------------------------------------------------------------
Je bytový zvonek součástí vlastnictví každého koupeného bytu?
Netušíme. Zjistíte to v Prohlášení vlastníka budovy, které je uloženo na katastrálním úřadu.
--------------------------------------------------------------------------------
Prosím poraďte jak postupovat, kam se obrátit?
Spoléhejte na sebe.
--------------------------------------------------------------------------------
Jsem ze zákona povinni přispívat na jakýkoliv účet, na tvorbu FO, pokud nevidíme výpisy a faktury za provedenou práci?
Zákon o vlastnictví bytů ukládá každému vlastníkovi jednotky přispívat zálohově na náklady spojené se správou domu a pozemku podle § 15 odst. 1 ZoVB. Výši záloh si určí vlastníci hlasováním podle § 15 odst. 2 ZoVB. Výše záloh musí odpovídat plánovaným výdajům na údržbu a opravy domu.
Zákon ovšem neukládá přispívat na jakýsi "FO" či "fond oprav". Zákon tento pojem vůbec nezná. Možná, že u vás opravdu existuje nějaký fond oprav založený oním sousedem. Možná, že pravidla použití fondu jsou tato:
(1) Fond spravuje pan soused.
(2) O výdajích z fondu rozhoduje sám pan soused.
(3) Právo kontroly hospodaření s fondem má pouze sousedova manželka, syn a pes.

Pokud všichni přispíváte do TAKOVÉHO fondu oprav, tedy se nedivte, co se děje s vašimi penězi.
--------------------------------------------------------------------------------
Já osobně bych byl ochoten přispívat zálohami pouze na řádně odsouhlasené náklady spojené se správou domu podle § 15 odst. 1 a 2 ZoVB. Nikdy však na jakýsi neurčitý "fond".
Peníze bych byl ochoten posílat jedině na účet ke kterému bych měl právo nahlížení. Pokud by mi osoba spravující tento účet odmítla předložit faktury a doklady o hospodaření, okamžitě bych přerušil placení a částky bych začal skládat do notářské úschovy. Oznámil bych to správci účtu i ostatním spoluvlastníkům písemně (s doručenkou), včetně důvodů, a vyzval bych souseda k předložení všech dokladů.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.