Vložil lake, 26. Červen 2010 - 15:43

Anonymous napsal: "Ke každné možnosti se dá najít kvalifikované odůvodnění. Zákon o bytech ku podivu jednoznačnou odpověď neposkytuje."

Naopak, zákon o vlastnictví bytů jednoznačnou odpověď poskytuje. Je ovšem třeba si jej přečíst.
Hlasují vlastníci jednotek, a to vahou spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Tento podíl je pro každou jednotlivou jednotku uveden:
- v Prohlášení vlastníka (§ 4 odst. 2 písm. (d) ZoVB), nebo
- ve smlouvě o výstavbě (§ 17 odst. 5 ZoVB), nebo
- v dohodě spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM,
- v rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM.
Takže pro zopakování:

§ 11
(1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

(2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

(3) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu

(5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby6) a o změně stavby^7) je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy^7a) a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.

§ 13
(1) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

§ 15
(2) (...) Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění

------------------------------------------------------------------------------
lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.