Vložil Justitianus, 23. Listopad 2022 - 6:16

☀ Otázka uplatnění plnění z pojistky nemá žádnou přímou souvislost se zaviněním škody. Pokud pojišťovna uzná nárok na pojistné plnění, může pak vymáhat na škůdci (pokud škůdce existuje).

☀ Pokud jakýsi „domovní řád“ není součástí stanov, pak je to neplatný cár papíru. Spláchnout do WC a zapomenout. Pokud „domovní řád“ je součástí stanov, pak platí následující bod.

☀ Pokud stanovy snad obsahují cokoli o popisu jednotek, pak je to od počátku neplatné, nevymahatelné a nikoho to nezavazuje.

☀ Ohledně definice jednotek platí obsah prohlášení. A to i v případě že není v souladu se zákonem. A bude tomu tak dokud vlastníci neschválí nový text prohlášení, nebo dokud o věci nerozhodne soud na zakladě žaloby.

☀ Pokud otopné těleso i regulační armatura (tělo ventilu) je ve vlastnictví vlastníka jednotky, pak opravu těsnění mezi těmito dvěma díly hradí vlastník jednotky.

☀ Neznám obsah pojistky SVJ, takže nemohu odpoědět na Vaši otázku č. 4.

Podle § 2937 platí že způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.