Vložil Justitianus, 6. Říjen 2022 - 6:03

Kristo, opakovaně se zabýváte totálními nesmysly.

Každý vlastník jednotky je ze zákona povinen hradit podle svého spoluvlastnického podílu. Ona je povina hradit podle jejího spoluvlastnického podílu. Vy jste povinna hradit podle Vašeho spoluvlastnického podílu. 

Možná si ona dohodla se dvěma vlastníky jednotek, že její platby na správu budou hradit za ni. To se Vás nijak netýká; to je jejich ujednání pouze mezi nimi navzájem – převzetí dluhu podle § 1888 občanského zákoníku. Nijak se to netýká ani budoucího SVJ.

Až vznikne SVJ, bude oprávněno a povinno vymáhat na každém spoluvlastníkovi částku podle jeho spoluvlastnického podílu. Nebude se zabývat tím, že za vlastnici dvou nebytových jednotek bude snad její platební povinnost plnit někdo jiný. V případě neplacení je tento standardní postup:

  • Bude jí zaslána předžalobní výzva k úhradě jejího dluhu.
  • SVJ na ni podá žalobu.

Ale to předbíháme budoucím událostem. Proč se tím vůbec zabýváte? O co Vám jde?Mimochodem, napsala jste v prvním příspěvku nepravdu, když jste nám tvrdila:

„Jsme bytový dům o 4 bytových jednotkách a čtyřech majitelích.“

Podle Vašeho pozdějšího popisu se ovšem jedná o dům s pěti jednotkami: dvě nebytové a tři bytové jednotky. Vlastníci jednotek jsou čtyři. Přesvědčte se o tom v prohlášení a v katastru. Psaním nepravd zneužíváte náš čas a naši ochotu.

Bytový dům tedy spadá pod § 1198 občanského zákoníku: dům „kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků“. Vlastnice dvou „půdních“ nebytových jednotek má v této situaci zablokovaný jejich prodej, dokud nebude prokázán vznik SVJ. Ledaže by se jednalo o převod jednotky některému z dosavadních vlastníků jednotek.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.