Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 19:12

Paní Heleno, snad abych to vysvětlil. Radka je místní brouk Pytlík: pokouší se vyjadřovat ke všemu. I k tomu, o čem nemá ani tušení.

  • Radka2222 je usvědčená lhářka. V jiné diskusi se snažila blýsknout a psala nám co prý je obsaženo v rozsudcích o užívání společného pozemku. Když ale byla více diskutujícími vyzvána, aby ty rozsudky označila nebo na ně dala odkaz, ukázalo se, že lže. Všechno si to vymyslela. Viz diskuse Judikát pro Zemphiru.
  • Radka2222 nezná občanský zákoník, takže nemůže radit. Ukázalo se to když si spletla užívání společného pozemku jeho spoluvlastníky s propachtováním zemědělské půdy pro rostlinnou výrobu. Byl by to pokus o vtip, kdyby tuto hloupost Radka nemyslela smrtelně vážně. Viz diskuse Radka2222 bez mozku.

Paní Heleno, Vy jste napsala, že předsedkyně si oddělila část společného pozemku a hospodaří na něm. Takže dělení užívání mezi spoluvlastníky už započalo, a nikdo ze spoluvlastníků proti tomu dodnes nic nenamítá. Z toho je třeba vyjít. Máte tedy i Vy předem daný konkludentní (nevyslovený) souhlas ostatních spoluvlastníků. Nemusíte se jich už ptát vůbec na nic. Prostě se zařídíte stejně, jako se zařídila předsedkyně. Ona nastavila „laťku“, Vy se pouze budete chovat úplně stejně.

Radka se tedy zase plete, ostatně to je u ní typické. Je na to přísloví: Čím prázdnější sud, tím víc duní.


Jak už jsem Vám napsal, musíte dbát, abyste si vyhradila jen takovou část pozemku, která odpovídá Vašemu spoluvlastnickému podílu. Podle § 1123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Jestliže tedy budete užívat pouze poměrnou část pozemku, nezasahujete tím do práv ostatních spoluvlastníků a nebráníte jim v užívání: oni mohou svou část také obhospodařovat, nebo ji mohou nechat ležet ladem, či přenechat jinému spoluvlastníkovi – zcela podle jejich úvahy.

Pokud by v budoucnu spoluvlastníci rozhodli o jiném způsobu využití společného pozemku, musela byste se jejich většinové vůli podřídit. Za současné situace je většinová vůle nepochybně taková, že každý spoluvlastník si může okopávat, plít, zalévat a obhospodařovat určitou vymezenou část společného pozemku.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.