Vložil zdeseny clen SVJ, 3. Srpen 2019 - 22:42

viz například z komentářové literatury C.H.Beck, komentář k občanskému zákoníku s. 713


Je zřejmé, že pokud vznikla neurčitost či chyba právním jednáním původce prohlášení (původního vlastníka domu), je požadováno, aby ji právě on odstranil. Na straně druhé bude obtížně realizovatelná zmíněná povinnost v případě, že již došlo k převodu vlastnictví z původce a ten již není vlastníkem, resp. i třeba již zanikl. I přes nejasnosti lze zřejmě soudit, že původce prohlášení by mohl odstranit jeho chybu pouze v případě, že by byl jediným vlastníkem jednotek, nebo v případě souhlasu dotčených spoluvlastníků, jinak by totiž mohl porušit jejich práva spoluvlastníků.


s.714


Zákon stanoví, že k odstranění vad prohlášení musí být učiněno společné prohlášení těch vlastníků, kteří jsou změnou dotčeni. Bude-li vada prohlášení postihovat jen některé jednotky (nejspíše sousední), není důvodem, aby se zmíněné opravy prohlášení účastnili i ostatní vlastníci jednotek v domě. Pokud se však změna dotkne společných částí domu nebo zvoleného způsobu stanovení podílů na společných částech domu ve smyslu § 1161, pak se prohlášení o opravě vad musí účastnit všichni vlastníci jednotek v domě. Všichni spoluvlastníci by však měli zřejmě být o provádění oprav prohlášení předem informováni, aby mohli sami zvážit, zda jimi jsou či nejsou dotčeni, a o svá práva se včas přihlásit.

V. Odstranění vady soudem

8: Vlastník, který má právní zájem na odstranění vady prohlášení, nemusí vždy uspět se žádostí o opravu prohlášení u původce, stejně tak nemusí být úspěšný v provedení prohlášení společně s dotčenými vlastníky. V takovém případě zákon stanoví, že tento vlastník může požádat soud, aby ohledně odstranění vad rozhodl sám. Soud v takovém případě vždy bude zkoumat, zda navrhovatel má právní zájem na odstranění vady, a věcně rozhodne tak, že jeho rozhodnutí bude obsahovat prohlášení o odstranění konkrétní vady, tzn. zpravidla bude žalobní petit obsahovat opravenou část původního prohlášení.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.