Vložil Justitianus, 1. Srpen 2019 - 16:46

Jenže Vy teď píšete o úplně jiné věci. Pletete si navzájem pojmy! A asi si to ani neuvědomujete …

Spory, o kterých se zmiňujete, jsou spory o vadné (nejednoznačné, neurčité či nesrozumitelné) Prohlášení vlastníka. Jde o spor vedený podle § 1168 ObčZ:
§ 1168 Odstranění vady prohlášení
(1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

My zde ale po celou dobu diskutujeme zcela jiný případ: Prohlášení vlastníka je určité, srozumitelné a jednoznačné. Stanoví vlastníkům jednotek rozsah jejich majetku a s tím spojená práva a povinnosti. O rozsahu vlastnických práv tedy není sporu. Nepostupuje se podle § 1168!

Zákon připouští v § 1162 možnost napadnout obsah prohlášení, avšak teprve pokud se okolnosti změnily tak podstatně, že určení podílu vlastníka na společných částech je zjevně nespravedlivé.

Pletete si tedy postup podle § 1168 s postupem podle § 1162.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.