Vložil Justitianus, 1. Srpen 2019 - 16:57

Pane Zděšený člene, napsal jste dva totální nesmysly v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…ti-1180-obcz#… (vložil zdeseny clen SVJ, 1. Srpen 2019 – 14:58).

Nesmysl první:

Zmínil jste se o konkludentní (tedy nepsané, zvykové) dohodě spoluvlastníků o užívání společného majetku. Zjevně Vám ušlo, že taková dohoda je čistě soukromoprávní. Podle § 1120 ObčZ platí, že plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů. Spoluvlastníci se samozřejmě mohli mezi sebou dohodnout nějak jinak (§ 1 ObčZ), avšak taková čistě soukromoprávní dohoda (dokonce nepsaná!) nezavazuje třetí osoby!!! Přečtěte si k tomu § 978 ObčZ, nejlépe vícekrát za sebou a nahlas, prosím. Už jsem to citoval v úvodním příspěvku.

Naopak Prohlášení vlastníka budovy je veřejná listina, vložená do veřejného rejstříku. Zavazuje tedy jak autora Prohlášení, tak i Českou republiku, soudy a samozřejmě všechny nabyvatele jednotek v domě. Vámi zmíněná „konstantní judikatura“ ohledně nepsaných soukromoprávních dohod podílových spoluvlastníků je nepoužitelná na bytové spoluvlastnictví. Je zjevné, že netušíte o čem píšete.

Nesmysl druhý:

Opětovně se snažíte argumentovat jednou (nepravdivou a protizákonnou) větou v kterémsi rozsudku. Že ten směšný nesmysl opsali i soudci ústavního soudu – to na věci nic nemění. Že jste to bezmyšlenkovitě opsal Vy ukazuje, že pouhé opisování bez mozkové činnosti Vám obzory nerozšíří. Uveďte namísto opisování zdroj práva – tedy napište zde ve kterém celostátně platném právním předpisu lze dohledat to, co ta věta obsahuje. Já takový zákon neznám.

Ale Vy jej možná znáte, tak do toho: Jste to Vy, kdo je povinen tvrdit a prokazovat. Prosím uveďte zde číslo onoho právního předpisu ve Sbírce zákonů a rovněž ustanovení (§) tohoto právního předpisu. Děkuji. Pak se o tom s Vámi rád pobavím. Do té doby jen plácáte a dokola opisujete školáckou chybu kteréhosi popleteného soudce.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.