Vložil Justitianus, 1. Srpen 2019 - 15:44

Pane Zděšený člene, znovu se vracím k Vašemu (správnému) tvrzení:
„Takže se od ujednání 1180 o míře přispívání na společnou věc nelze odchýlit v neprospěch menšinového vlastníka bez jeho souhlasu.“

Zřejmě si pod pojmem „odchýlení“ představujete něco zcela jiného než my ostatní.

„Odchýlením“ totiž není situace, kdy nabyvatel si pořídí jednotku v domě! V takovém případě totiž k žádnému „odchýlení“ nedochází: věděl co si pořizuje a za jakých podmínek, a DOBROVOLNĚ si ten byt koupil.

Já rozumím pojmu „odchýlení“ zcela jinak. „Odchýlením“ může být pouze změna již existujícího (trvajícího) stavu. Vlastník si pořídil byt v domě a POZDĚJI je mu vnucována změna, která zasahuje do samé podstaty jeho vlastnictví, nebo pro něj znamená nepřiměřenou výši nákladů. S tímto odchýlením od dřívějšího stavu ovšem nemohl při koupi jednotky počítat.

Přesně tak, jak to zde popisuji, tomu rozumí i zákonodárce. ObčZ přece obsahuje pojistku proti odchýlení v neprospěch menšinového vlastníka, pokud by takové odchýlení bylo nemravné, nebo by odporovalo veřejnému pořádku. Cituji:
§ 1162
(1) Jsou-li podíly na společných částech určeny jinak než poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě nebo než jako stejné, má vlastník jednotky právo domáhat se změny tohoto určení, pokud se okolnosti změnily tak podstatně, že určení jeho podílu na společných částech je zjevně nespravedlivé.
(2) Nedojde-li na návrh vlastníka jednotky ke změně prohlášení (§ 1169), změní prohlášení soud.

Z uvedeného plyne, že vlastník jednotky má právo domáhat se změny Prohlášení pouze v případě, kdy se po nabytí jednotky změní okolnosti tak podstatně, že určení jeho podílu na společných částech se stane zjevně nespravedlivým.

Z uvedeného rovněž plyne, že pokus vlastníka jednotky domáhat se změny Prohlášení po nabytí jednotky (aniž by po koupi došlo k podstatné změně okolností) bude soudem zamítnut. Není totiž splněna zákonná podmínka podle § 1162: nedošlo k žádné změně okolností.

Zcela z říše fantazie jsou vlhké sny o tom, že by kvůli jednomu tvrdohlavému vlastníkovi snad soud rozhodl o neplatnosti části Prohlášení. Zkrátka ten člověk od počátku věděl co si kupuje, tak ať přestane kňučet a brečet. Nebo ať prodá jednotku a zmizí z domu.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.