Vložil JaVa, 1. Srpen 2019 - 15:10

Ustanovení § 1175 odst. 2 vychází z pojetí společných částí v ustanovení § 1160. Vymezení společných částí domu obsahuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (srov. § 5 a 6). Společnými částmi, které jsou uvnitř bytu nebo do něj nějak zasahují, jsou typicky obvodové zdi, nosné zdi, části otopné soustavy včetně otopného tělesa (topení), okna, stoupačky vody a odpadů, vodoměry, apod. Společné části vyhrazené k výlučnému užívání jsou pak typicky balkony, lodžie a terasy, případně sklepní kóje. Stanoví se, že vlastník jednotky má ty to společné části udržovat. Údržba směřuje k zachování dobrého stavu a vzhledu těchto částí. Údržbou jsou zejména činnosti jako úklid, mytí, atd. Konkrétně jde např. o vytření podlahy na balkoně, umytí otopného tělesa. Vlastník jednotky má povinnost tyto společné části udržovat, ale nemůže je opravovat či do nich jinak zasahovat. Může tedy například natřít otopné těleso, ale nemůže jej opravit ani jej vyměnit. To může pouze osoba odpovědná za správu domu a pozemku.

Údržba – za údržbu lze považovat soubor činností, které mají zajistit, že se zachová provozuschopný stav stavby nebo zařízení; Podle § 3 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se údržbou stavby rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Oprava – je technologický postup či soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná, nebo jinak poškozená věc vrátí do původního, resp. použitelného stavu. Oprava může spočívat například ve výměně poškozených součástí, v přidání nových součástí nebo v obnovení správného uspořádání součástí (opětovnou montáží, slepením, svařením apod.). Koncepčně je základem těchto činností ustanovení § 1189, které vymezuje kompetence společenství vlastníků.

Z tohoto pravidla se však stanoví výjimka, a to právě v ustanovení § 1175, kde se zakládají určité kompetence vlastníku jednotky. Ve vztahu ke společným částem je tedy povinností vlastníka je udržovat, a to ať jsou ve výlučném užívání nebo uvnitř bytu. K tomu přistupuje ustanovení § 1182 (zákaz ohrožení, poškození nebo změny společných částí při stavebních úpravách bytu.). V návaznosti na výše uvedené byl upraven též § 1208, kdy údržba společných částí je svěřena společenství vlastníků jednotek v rozsahu, který je omezen kompetencemi vlastníka v § 1175. Opravy veškerých společných částí pak přísluší společenství vlastníků ať již se nacházejí uvnitř bytu, ve výlučném užívání vně bytu nebo ve společném užívání.

Přeji hezký den. JaVa

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.