Vložil zdeseny clen SVJ, 1. Srpen 2019 - 14:58

Ale naprosto s Vámi nesouhlasím ohledně skutečnosti, zda se v minulosti vyslovený souhlas týká také všeho do budoucnosti.

Důvodem pro mě je konstatní judikatura, která například ohledně v minulosti konkludentní dohody o užívání společné nemovitosti nad rámec vlastnických poměrů bezúplatně v rozporu s podíly na nemovitosti říká, že tato není platná do budoucnosti a že nově nesouhlasející vlastník může namítat svůj nesouhlas a domáhat se jiného uspořádání.

Nevidím důvod, proč by vlastník v SVJ měl být o toto právo ochuzen.

Dále totéž platí pro dědice, kteří se opět mohou domáhat jiné úpravy vztahů a užívání nemovitosti.

Zde opět nevidím důvod, proč by nový vlastník měl být o tato práva krácen.

No a v podobném duchu hovoří i NOZ, který dává vlastníkovi nástroj domáhat se opravy prohlášení vlastníka a dále řeší otázku změny poměrů. Proč by to dělal, pokud by prohlášení mělo být dle vás nepřekročitelné, protože přeci v čase jeho vzniku bylo vůlí všech?

A v neposlední řadě platí, že vy říkáte, že v zájmu právní jistoty se má vycházet z prohlášení vlastníka až do momentu, kdy existuje 100 procentní souhlas s jeho změnou. Kdežto já říkám, že právní jistota nemá přednost před vlastnických právem onoho menšinového vlastníka.

No a také mi dává za pravdu ústavní soud, že prohlášení nemůže obsahovat cokoliv v rozporu se skutečným užíváním a stavebním určením. Což vy neustále ignorujete a vymýšlíte nesmysly, jak umožnit platnost nepravdivých částí prohlášení.

A jako poslední argument zopakuji, že dispozivita 1180 nemá přednost před kogentním 1175. Jak tedy chcete upravit přispívání odlišně od výchozího stavu, abyste neporušil 1175?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.