Vložil anon1234_ (bez ověření), 15. Duben 2019 - 16:49

NS zrušil rozsudek MS kvůli tomu, že Zjistil-li tedy odvolací soud, že shromáždění vlastníků přijalo usnesení o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky, tedy o záležitosti, která patří do jeho působnosti, nebyl oprávněn posuzovat platnost přijatého usnesení. Jelikož žalovaná napadla přijaté usnesení žalobou o určení neplatnosti, závěr o tom, zda rozhodnutí shromáždění bylo přijato v souladu se zákonem a stanovami, může učinit pouze soud v tomto řízení.Jestliže odvolací soud v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu přezkoumával platnost usnesení shromáždění vlastníků, není jeho rozsudek z hlediska uplatněných dovolacích námitek správný.

z toho mi vyplývá, že dle NS měl MS přerušit toto řízení do doby, než se rozhodne spor o neplatnosti usnesení shromáždění, které schválilo způsob rozúčtování dne 15.12.2016 (tj. rozúčtování na základě neověřených vodoměrů). pokud usnesení bude neplatné, pak vyúčtování nejsou řádná a splatná. tady si myslím, že by to dojelo zas na důležitém důvodu, protože NS už jednou vyslovil, že způsob rozúčtování není důležitý důvod, a žalobu by zamítl (ostatně jako téměř vždy).

další věc je, že bylo již zaplaceno.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.