Neověřené vodoměry - probíhající soud o použití vodoměrů bez platného ověření k vyúčtování TUV.

Vložil tomas 22, 14. Duben 2019 - 10:28 ::

Rád bych zde otevřel diskuzi a upozornil odbornou i laickou veřejnost na probíhající soudní při ve věci použití vodoměrů bez platného ověření k rozúčtování TUV v rámci SVJ.

Krátký popis skutkové podstaty:

Správní firma TOMMI – která je po celou dobu správcem domu a následně i výbor nově vzniklého SVJ (privatizací) nenechali v rámci domu déle než dvacet let ověřit vodoměry. V podstatě zákon, jež to ukládá ignorovali. Vodoměry měly platné ověření z roku 1994, kdy proběhla v domě výměna stoupaček.

ZA léta 2012,2013,2014, stouplo vyúčtování za spotřebu TUV 5ti členné rodině v domě na dvojnásobek oproti předchozímu období. Proto se člen SVJ rozhodl vyúčtování reklamovat a neuhradit.

Náměry vodoměrů se přitom nezměnily.

Následně od roku 2015 vyúčtování kleslo zpět na předchozí úroveň a proto je člen SVJ přijal a uhradil.

Reklamace se táhly neuvěřitelně dlouho a firma TOMMI vždy odpovídala, že vše je dle zákona i vyhlášky v pořádku a není v něm chyba.

Reklamace byla původně opřena o fakt, že ve sporném období došlo že došlo k nárůstu a překročení měrného ukazatele ohřevu m3 TUV stanoveného vyhláškou (o 35% ), Měrný ukazatel určuje množství tepla potřebného pro ohřev 1m3 studené vody a jeho překročení. viz. 1994/2007 Sb. příloha č.2 d) odst. 1),.

Teprve v roce 2015 si člen SVJ uvědomil, že za celou dobu kdy v domě bydlí (od rok 1999) nedošlo k ověření vodoměrů) a proto zcela odmítl vyúčtování TUV, pro naprostou nedůvěryhodnost měření všech vodoměrů v rámci zúčtovací jednotky.

Člen SVJ upozornil výbor, že dochází k porušování zákona a SVJ hrozí vysoké pokuty a protože předseda výboru věc bagatelizoval trval na tom, že musí informovat členy SVJ, nebo tak učiní sám. Za této atmosféry se konala schůze SVJ kde SVJ rozhodlo následně – bude se dál účtovat podle vodoměrů bez ověření a členovi SVJ se sníží reklamované vyúčtování. Předseda a místo předseda výboru však rozhodnutí o snížení vyúčtování nerespektovali a podali žalobu v níž se domáhají úhrady celého vyměřeného nedoplatku.

Člen SVJ prohrál první kolo soudu a byla mu uložena povinnost uhradit vyúčtování, když jak OS tak MS rozhodly, že pokud si členové SVJ odhlasují vyúčtování vody podle přestárlých vodoměrů, musí je člen SVJ uhradit. (Dohoda o snížení pohledávky nebyla vůbec brána v potaz).

Následovalo dovolání k nejvyššímu soudu, který dal žalované za pravdu a konstatoval, že hlasování SVJ nemůže zahladit rozpor se zákonem a SVJ je povinno prokázat členovi, že vyúčtování je provedeno dle všech zákonů je upravujících a v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. a ve správné výši, jinak nemůže nastat jeho splatnost a vyúčtování fakticky neexistuje. (NS 26 Cdo 356/2018–266). NS zrušil rozsudek MS v Praze a předal věc zpět k projednání MS.

Za této právní situace se tedy žalovaná obrátila na Český metrologický institut a Ministerstvo pro Místní rozvoj se žádostí, aby zaujaly právní stanovisko v otázce, zda lze vyúčtování TUV provedené dle vodoměrů starých dvacet let a po celou tu dobu bez ověření považovat za řádné, tedy provedené ve shodě s v.u. vyhláškou.

Obě instituce se vyjádřily jednoznačně v tom smyslu, že takový postup je nezákonný. Tato vyjádření byla doručena soudu. ( v příloze)

V roce 2017 (srpnu) nakonec po tlaku probíhajícího soudního procesu byly osazeny nové vodoměry (v bytě jsou dva) pro TUV a nově nainstalovány i vodoměry pro SUV.

Dle odečtů z nových řádných vodoměrů má žalovaná spotřebu TUV poloviční oproti náměrům zachyceným přestárlými vodoměry ve sporném období – a léta před tím, kdy jí byla účtována celková spotřeba vody ve výši až dvojnásobku normy. Podrobně jsou rozpory v měření popsány v textu dotazu na ČMI v příloze. (v bytě bydlí stále stejný počet osob).

Na základě v.u. vyzvala žalovaná SVJ k vrácení plnění poskytnutých na základě zrušeného rozsudku, což ale výbor neučinil a vrátil pouze část ve výši nákladů právního zastoupení.

Věc byla nyní projednána znovu MS v Praze a žalovaná byla znovu neúspěšná, když MS rozhodl v tom smyslu, že pohledávka (která je předmětem žaloby) již byla uhrazena a proto žalobu zamítl a žalované nařídil uhradit náklady řízení, neboť neuhradila pohledávku před zahájením řízení. (Odůvodnění prozatím není k dipozici a bude sem doplněno).

Věc tedy znovu míří k NS když rozsudek MS zcela zřetelně nerespektuje jeho rozhodnutí, že pohledávka musí být prokázána výše popsaným způsobem.

Proč to sem celé píšu.

Jednak se tu vedou bohaté diskuze o tom jak má být prováděno vyúčtování a toto je myslím první takový spor v realitě.

A dále proto, že bych se rád dozvěděl zda někdo náhodou nevíte o platném rozsudku v obdobné věci (sám jsem zatím nic podobného nedohledal).

Myslím, že za ta léta co spor vedeme mám velmi podrobné znalosti ve věci a proto s vámi rád povedu i diskuzi na toto téma.

Navíc rozhodnutí NS, že se člen SVJ nemusí podřídit hlasování SVJ, jež mu nařizuje strpět nezákonný stav (vyúčtování) je myslím přelomové.

odkaz rozsudek NS : http://www.nsoud.cz/…eWordDocBody?…&

PřílohaVelikost
ministerstvo stanovisko k vovoměrům.pdf876.23 KB
unmz.jpg426.55 KB
cmi stan.jpg412.98 KB
ministerstvo + cmi dotaz.pdf902.3 KB

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.