Vložil Zvídavý (bez ověření), 7. Leden 2019 - 16:39

V případě studené vody pravidla zákon o službách neřeší a proto by měla být pravidla uvedena ve stanovách jak uvádějí i příspěvky výše.

V případě teplé vody by se postupovalo podle zákona o službách č. 67/2013 § 6(4) „…Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.“

a uvedený postup je možné zapracovat i do pravidel pro studenou vodu ve stanovách a podle něho postupovat.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.