Vložil TN. (bez ověření), 13. Únor 2018 - 10:29

Zákon o KK moc nehovoří, jen § 243, 248, 262–264 NOZ. Lze převzít pravidla o KK z bývalých vzorových stanov. Asi se lze inspirovat bytovými družstvy (§ 715 a násl. ZOK), ale opatrně, družstva jsou obchodní korporace a ZOK dává KK více pravomocí. Otázka je, zda v případě SVJ může KK svolat shromáždění, my jsme o tomto uvažovali a nakonec do stanov dali pro případ, že by byl neobsazený statutární orgán (tj. zcela neobsazený, ve stanovách máme, že i když je statutární orgán neusnášeníschopný, musí shromáždění pro volbu dalších členů výboru svolat poslední člen výboru). Je to nejspíše v rozporu se zákonem (§ 1207 hovoří o svolání statutárním orgánem), ale judikatura je ve vztahu k porušování zákonů uvnitř SVJ velmi benevolentní, a četl jsem rozsudky, kdy přehlasovaní vlastníci napadali usnesení shromáždění, které bylo svoláno členy výboru, kteří už dlouho členy nebyli – soud konstatoval, že odvraceli škodu a činili kroky k volbě nového výboru. Takže pokud ve stanovách je více pojistek pro svolání shromáždění, soudu by to pravděpodobně nevadilo.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.