Vložil Tobias (bez ověření), 15. Září 2017 - 0:54

16] ještě prosím o názory na následující: investice do pořízení TČ spadá pod „služby“ nebo pod „správu domu“?

Jde o to, že podle mne

  1. je změna CZT na TČ, změnou dodavatele tepla.
  2. uhradit se musí jak CZT-náklad tak TČ-náklad
  3. CZT-náklad v sobě zahrnuje náklad investiční/úro­kový/obnovova­cí/provozní/… tak jak si jej určí místní dodavatel CZT-tepla. Je to právě ten náklad, který je uveden na vyúčtování služeb a rozúčtovávaný dle zák.67/2013+vyh­l.269/2015
  4. TČ-náklad by v sobě logicky měl též zahrnovat náklad investiční/ob­novovací/úroko­vý/… tak jak jej vypočte pořizovatel tzn. společenství. Náklady na dodávku tepla jsou kogentně rozúčtovávány dle zák.67/2013+vyh­l.269/2015 pokud se 100% vlastníků nedohodne jinak (viz. §6 zák.).

TČ-náklady obnovovací – vlastníci vůbec neřešili (životnost TČ 15-let!!).

TČ-náklady provozní též ne, ale rozum průměrného člověka velí, že alespoň u těchto nákladů by neměl být spor o tom, zda mají spadat pod zák.67/2013.

TČ-náklady investiční/úrokové, chtějí vlastníci hradit úvěrem proteklým přes Fond Oprav. Už tady bylo ale mnohokrát řečeno, že důležité je co se pod pojmem FO skrývá: něco jiného je FO v BD a něco jiného je FO v SVJ. V SVJ jde „pytel“ houfně označovaný „FO“ a plněný „příspěvky nebo zálohami na příspěvky na správu domu“ ve výši dle podílu na společných částech domu (jistě může být plněn i jinak ale to zde není podstatné).

A teď předkládám
CZT-teplo má všechny investiční/úro­kový/obnovova­cí/provozní/… náklady v sobě zakalkulovány dodavatelem CZT. Pokud nebudou výše uvedené TČ-náklady zakalkulovány do ceny TČ-tepla pro rozúčtování, jde podle mého názoru o ZMĚNU ZPŮSOBU rozúčtování a to tak. že (1) VÝZNAMNÁ BUDOUCÍ část nákladů na teplo se rozúčtuje podle podílů (2) snad alespoň provozní náklad (el.energie) se rozúčtuje dle zák.67/2013. Dle §6 zák. ale musí s takovou změnou způsobu rozúčtování tepla souhlasit 100% vlastníků.

A přisadím si
dodavatelé technologie nás ohromují jaká strašná bude úspora… že ji ani nepozřeme. Do kontrastu s naší stávající CZT-cenou (620Kč/GJ) dávají své TČ-ceny a uvádí nám 220Kč/GJ a druhý pak 280Kč/GJ. Jenže (1) po započítání investičních/ú­rokových nákladů za TČ se vrátíme na cca 610Kč/GJ. Rozdíl 620–610 pak předkladatelé prezentují jako „VÝZNAMNOU“ úsporu a (2) tím, že investiční náklady na TČ přesouvají do nákladů na správu domu, zavádí tím nejen významnou nerovnost mezi nestejně velkými byty, ale poruší se tím podle mého názoru i zákon (§6 ukládající, že změnu způsobu rozúčtování MUSÍ odsouhlasit 100% spoluvlastníků).


Pokud někde ve mé úvaze o způsobu hrazení nákladů na CZT-tepllo a TČ-teplo vidíte pochybení, prosím uveďte to na podle Vás správnou míru. Poraďte.

Pokud někdo z Vás je v SVJ provosující TČ, zajímalo by mne jakým způsobem rozúčtováváte teplo nyní a odebírali li jste předtím teplo od CZT, jak to bylo tehdy.

Pokud se někdo domnívá že investice do TČ, spadá pod správu domu, nechť mi vysvětlí odlišnost nákladu na CZT a nákladu na TČ a proč se případně domnívá, že je v domě kde jsou byty 7-dmi různých podlahových výměr správné náklady na TČ takto přesunout
(uvažte ještě, že dodavatelé cenu 220 a 280 stanovili se započtením paušálu na jistič a servis tzn. servis-TČ i dálkový dohled budou rozúčtovávat dle zák. o službách. Pokud si to uvědomí, přesunou tyto náklady též do správy domu a k rozúčtování již nebude 1GJ za 220Kč ale třeba jen 50Kč. Dá ale přeci rozum, že čím více se blížím k nule tím se vzdaluji od principu že platíme za spotřebu a nikoli za pouhé členství v SVJ. Myslím si ale stále, že popsaný přesun nákladů je protiprávní).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.