Vložil lake, 13. Únor 2016 - 11:40
  • Joseph se domnívá, že lhůta 30 dnů platí jak pro spoluvlastnické rozhodování, tak i pro rozhodování SVJ o záležitostech právnické osoby.

To není tak úplně pravda.

Lhůta 30 dnů platí obecně pro spoluvlastnické rozhodování podle § 1128 až § 1133. Podle ZoVB byla lhůta šestiměsíční. Podle speciální části NOZ o bytovém spoluvlastnictví je tato lhůta tříměsíční. Ovšem neví se, zda to platí pouze pro členské záležitosti týkající se právnické osoby samotné (analogicky k ustanovením NOZ o spolku). Při spoluvlastnickém rozhodování vlastníků jednotek podle NOZ by se skutečně měla uplatnit už zmíněná lhůta 30 dnů, avšak pouze pro rozhodování spoluvlastníků o společné věci. Podle obecných ustanovení NOZ platí, že při rozhodování orgánů právnické osoby „spolek“ (což per analogiam je i SVJ) platí lhůta 15 dnů k podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí orgánu spolku a lhůta 3 měsíce na podání návrhu na soud.

Ale kdo ví, jak to budou soudy posuzovat…

Že to není úplně jednoznačné ani srozumitelné? Poděkujte profesoru Karlovi Eliášovi (který má rád právní hádanky) a našim skvělým zákonodárcům (kteří tu obrovskou hádanku schválili).

  • Joseph pravil: „Bylo judikováno a panuje shoda, že rozhodování SVJ je současně rozhodováním spoluvlastníků.“

Nikoliv. Takový judikát neznám.

SVJ – právnická osoba může rozhodovat svým statutárním orgánem, nebo svým nejvyšším orgánem. To není rozhodování spoluvlastníků! To je rozhodování orgánu právnické osoby, která v domě nic nevlastní. Volba členů výboru shromážděním také není rozhodováním spoluvlastníků. To se spoluvlasatnictvím nemá naprosto nic společného. To je rozhodování členů právnické osoby o složení statutárního orgánu této právnické osoby. Na vlastnictví jednotek to nemá žádný dopad.

Neplatí to ani opačně.

Vlastníci jednotek se mohou dohodnout podepisováním listiny mimo zasedání, zcela nezávisle na právnické osobě SVJ. Například rozhodnou o pronajímání společné místnosti přes realitní kancelář. SVJ(2000) je v této věci zcela mimo. Nebo rozhodnou o přestavbě domu, o zhotoviteli díla (což bude jiná osoba než SVJ) a o tom, že při stavebním řízení je bude zastupovat autorizovaný inspektor pan Péťa Stavitel. Jde nepochybně o rozhodování spoluvlastníků, ale nejde o rozhodování právnické osoby SVJ, která v domě nic nevlastní a nemá s tím naprosto nic společného.

Právní postavení vlastníka jednotky je odlišné od právního postavení člena právnické osoby. Tento zmatek vznikl s účinností novely ZoVB 103/2000 Sb. a trvá dodnes. Soudy se tento propletenec snažily rozmotat už dříve. K tomu viz notoricky známý případ s madlem, nález Ústavního soudu I.ÚS 646/04 ze dne 8. 3. 2005 (N 49/36 SbNU 525). Zde se o tom už psalo: http://www.portalsvj.cz/…ho-vlastnika#….

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.