NOZ §1180, §1200, §1208, §2997 a příspěvky správy domu a jejich rozvržení (vyúčtování)

Vložil MartinII, 30. Duben 2015 - 11:41 ::

NOZ

§ 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

§ 1200 – (2)g pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

§ 1208 Do působnosti shromáždění patří

  1. … vypořádání … zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
  • – – – – – – – – – – – – – –

http://www.portalsvj.cz/…avni-cinnost K pojmu „vlastní správní činnost“ Vložil ik (bez ověření), 17. Prosinec 2014 – 8:56 … , překopíruji Vám zde, co nám sdělil náš správce : Konkrétní činnosti, které spadají pod správu domu a pozemku, jakož i pod vlastní správní činnost, vymezuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Náklady na vlastní správní činnosti, které se podle NOZ rozvrhují na každou jednotku stejně, jsou např.: • Náklady na správu • Náklady na rozúčtování a vyúčtování, SIPO, odečty měřidel • Odměny výboru • Bankovní poplatky • Kancelářské potřeby • Poštovné • Vybavení kanceláře pro činnost výboru (počítač, nábytek, software apod.) a odpisy tohoto vybavení • Právní služby týkající se správní činnosti Z toho plyne doporučení pro společenství, že se mají rozdělit dosavadní příspěvky do „fondu oprav“ na: 1)příspěvek na správu domu a pozemku (rekonstrukce, opravy, údržba) – rozvrhují se dle podílu na společných částech domu, 2. příspěvek na náklady vlastní správní činnosti (administrativa, režie) – rozvrhují se na každou jednotku stejně. Na základě toho bude v účetnictví společenství provedeno rozdělení příspěvků na samostatné účty. odpovědět | hodnocení –2

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

http://www.portalsvj.cz/…eurcity-ucel Platíte na neurčitý účel? Vložil lake, 11. Únor 2015 – 4:59 :: Ostatní Jen hlupák by platil na neurčitý a neznámý účel. Jen hlupák by platil bez toho, aby věděl, zda jde o zálohu nebo o příspěvek (konečnou platbu). Jen hlupák by platil zálohu, není-li známo zda je dlouhodobá či krátkodobá (ta se povinně vyúčtuje a vypořádá po roce). Jen hlupák by platil zálohu, není-li zřejmé na co konkrétně je určena a do kdy má být na stanovený účel použita. Tak proč se takto chováte Vy? Stále se zde opakují dotazy na neexistující fond oprav. V SVJ(2000) nic takového v účetnictví nenajdete. A pokud snad ano, není vlastník povinen na takový účel nic uhradit! Zapamatujte si to.

Ale pokud již vlastník uhradil, má smůlu. Viz NOZ: 89/2012 Sb. § 2997 (1) Dlužník, který plnil dluh nežalovatelný nebo promlčený nebo takový, který je neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vrácení toho, co plnil. Právo na vrácení nemá ani ten, kdo jiného obohatil s vědomím, že k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, který později nenastal nebo odpadl. Z uvedeného plyne, že co bylo dobrovolně uhrazeno bez právního důvodu (například na jakýsi „fond oprav“), je obohacením SVJ – právnické osoby. Vícekrát jsem zde upozorňoval, že hrazení na neznámý účel je dar, který nebude plátci vrácen.

Dárce se nemůže domáhat ani pozdějšího vyúčtování takového daru. 89/2012 Sb. § 2997

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dotaz: V zák. 72/1994 Sb., bylo uvedeno v §15 (4) „Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek“. Z toho bylo lze odvozovat srozumitelné vyúčtování, ale nevím, jak má vypadat „vyúčtování“ dle NOZ §1208. My dostáváme pouze řadu 12× uvedený uhrazený příspěvek. Nevím, co bylo rozvrženo dle podílu v m2, co na byt stejným dílem.

Co na to zdejší účetní a pan Lake.

Děkuji

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.