Vložil lake, 20. Únor 2015 - 11:16

Pane flexi,
Stavební úřad je povinen řídit se pouze Stavebním zákonem. Nikdy nebyl oprávněn řídit se zákonem č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, protože ten něco takového výslovně vylučoval. Viz znění § 11 odst. 5 ZoVB, poslední věta:

„Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.“

Zákonodárce tím dal jasně najevo, že Stavební zákon jako „zvláštní právní předpis“ se použije vždy, jde-li o veřejnoprávní povolení stavby.

Nepoužije se ZoVB, neboť ZoVB upravuje pouze postup jak získat soukromoprávní oprávnění mezi spoluvlastníky stavby navzájem. Takové soukromoprávní oprávnění postačuje pouze mezi vlastníky jednotek.

Podle ZoVB se tedy postupuje pouze v případech, které nevyžadují ani ohlášení stavby, ani stavební povolení.

Jakmile jde o stavební úpravu vyžadující ohlášení či veřejnoprávní povolení, postupuje se pouze podle Stavebního zákona. A ten vyžaduje výslovně, aby stavebník doložil úřadu své právo založené smlouvou provést stavbu.

Nicméně jde o stavební úpravy staršího data. Jestliže žádný z vlastníků jednotek nevystoupil proti porušování Stavebního zákona, pak se lze domnívat, že s porušováním zákona souhlasil. Stavební úřad je oprávněn uložit pokutu za černou stavbu všem spoluvlastníkům.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.