Vložil lake, 13. Únor 2015 - 5:53

Napsal jste: „Podle nasich platnych stanov je potreba ke změně prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona o vlastnictví bytů 3/4 vetsina pritomnych hlasu.“

Vaše stanovy jsou vadné a v této části neplatné pro rozpor se zákonem. ZoVB obsahuje něco zcela jiného než vaše stanovy:

72/1994 Sb. § 11
(4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4 (…) je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

Přitom je zjevné, že pouhé „přijetí usnesení“ o čemkoliv není samo o sobě změnou prohlášení. ZoVB je paskvil a zákonodárce vůbec nepočítal s tím, že by se prohlášení mohlo měnit jinak, než novým prohlášením.

SVJ(2000)je společenství vlastníků jednotek(1994). SVJ(2012) je společenství vlastníků jednotek(2012). Z toho je třeba vyjít. Dokud existují v domě jednotky(1994), nemůže vzniknout SVJ(2012), které by se plně řídilo podle NOZ.

Pokud chcete dosáhnout vznik SVJ(2012), musíte k tomu zrušit rozdělení domu na jednotky(1994) a společné části. K tomu je nutný souhlas všech vlastníků jednotek. Bude přijato nové prohlášení podle NOZ všemi spoluvlastníky budovy. Toto prohlášení bude už obsahovat všechny náležitosti stanov SVJ(2012) a určí také první členy statutárního orgánu. Následně vznikne SVJ(2012) zápisem do rejstříku.

Proto je nesmyslné tvrzení KANCLu, že by se mělo postupovat podle § 1169 NOZ. Nejde o pouhou změnu prohlášení podle NOZ, nýbrž o zrušení prohlášení vlastníka budovy podle ZoVB, o zásadní změnu vlastnických vztahů ke společnému majetku, a o vytvoření zcela nového prohlášení podle NOZ s novými stanovami jiné právnické osoby.

Nové SVJ(2012) nebude právním nástupcem dosavadního SVJ(2000).

Pokud nechcete „bourat“ rozdělení domu na jednotky(1994) a společné části, pak vaše SVJ zůstane i nadále (a navěky) SVJ(2000) a bude se řídit podle prohlášení vlastníka budovy, podle vašich stanov a podle právních předpisů, účinných do 31.12.2013. Podle NOZ pouze v těch částech, které neupravoval ZoVB a stanovy. Můžete si do stanov přidat některé novinky, které jsou obsaženy v NOZ a jeví se vlastníkům jednotek jako praktické. V tom případě zůstane prohlášení vlastníka budovy nejspíše beze změny.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.