Vložil Dušan, 27. Listopad 2012 - 14:50

Lake napsal:
„Technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace společných částí domu překračující částku 40000 Kč) nespadají pod předmět činnosti SVJ, jak jej definuje ZoVB. Pustí-li se společenství do činnosti přesahující rámec jeho zákonné způsobilosti, povinnosti vlastníků jednotek se řídí režimem Občanského zákoníku (§ 3 odst. 1 ZoVB)“.

S tím nesouhlasím. Nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace spadají pod předmět činnosti SVJ, jak ji definuje ZoVB.

Nahoře lake uvedl:
„Podle § 9 odst. 1 ZoVB jsou předmětem činnosti SVJ "věci spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu“.
To skutečně uvádí první část věty odst.1 § 9 ZoVB. Věta však pokračuje: „popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona …“

Tzn., že v předmětu činnosti SVJ, jak ji definuje ZoVB, jsou zahrnuty také některé další činnosti, které přesahují pojem správa domu nebo činnosti spojené se správou domu. Například jde o záležitosti týkající se změny stavby (nástavby, přístavby a další stavební rekonstrukce a modernizace); jde také o záležitosti týkající se změny účelu užívání stavby či podstatné změny společných částí domu (§ 11 odst. 5 ZoVB).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.