Vložil lake, 25. Listopad 2012 - 0:34

Zákonnou povinností každého vlastníka jednotky je přispívat na správu domu, včetně oprav a údržby, i na úhrady splátek úvěru k tomuto účelu. Oprávnění SVJ předepisovat a vymáhat příspěvky a zálohy na tento účel je výslovně zakotveno v zákoně (§ 9a odst. 3 ZoVB). Povinnost hradit přechází i na pozdější nabyvatele jednotky.

• Věc má ovšem pořádný háček, o kterém se nikde nemluví:
Neexistuje obdobný přechod povinností na nabyvatele jenotky při úhradě nákladů na technické zhodnocení společných částí domu (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace překračující částku 40000 Kč). Technickým zhodnocením je i zateplení domu. K vysvětlení viz úvodní příspěvek této diskuse.

• Jak se tedy hradí náklad na technické zhodnocení domu:
Technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace společných částí domu překračující částku 40000 Kč) nespadají pod předmět činnosti SVJ, jak jej definuje ZoVB. Pustí-li se společenství do činnosti přesahující rámec jeho zákonné způsobilosti, povinnosti vlastníků jednotek se řídí režimem Občanského zákoníku (§ 3 odst. 1 ZoVB). SVJ tedy nemůže související náklady financovat ani vybíráním příspěvků podle § 15 odst. 1 ZoVB, ani na tento účel vybírat zálohy podle § 15 odst. 2 ZoVB. To znamená, že náklad (např. na zateplení domu, nebo na nově postavený výtah) je povinen v plné výši uhradit ten, kdo si od SVJ zateplení či stavbu výtahu objednal.

Jde o závazkový vztah podle Občanského zákoníku, nikoliv o vztah podle ZoVB. Smluvní povinnost podle ObčZ nepřechází na osoby, které v době zateplení (stavby výtahu) nebyly členem SVJ. Občanský zákoník takový "přechod dluhu" nezná. Na nabyvatele jednotky tedy nepřechází povinnost podílet se na splátkách úvěru na tento účel, ani mu nemůže být předepsána povinnost hradit k tomu příspěvek podle § 15 odst. 1 ZoVB.

Je to ostatně logické: nabyvatel jednotky si koupil jednotku v domě již zatepleném (či s vybudovaným výtahem), a to za plnou tržní cenu. Proč by měl cokoliv hradit navíc na účet SVJ?

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.